Captains of Industries, beroemdheden, privé personen en hun gezinnen kunnen worden geconfronteerd met gevaren. Om deze potentiële risico’s te beperken, zorgt Mincon – Beveiliging & Recherche voor noodzakelijke maatregelen die blootstelling aan gevaren beperken.

Onze consultants leveren een unieke, discrete service en zetten zich in om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

De consultants van Mincon – Beveiliging & Recherche zorgen ervoor dat klanten het volledige vertrouwen hebben in onze diensten, waardoor men zich comfortabel en veilig zal voelen.Klanten kunnen zich daardoor beter concentreren op hun zakelijke of recreatieve activiteiten.

Door onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, kunnen wij u desgewenst persoonlijk begeleiden en daar waar nodig met veiligheidsadviezen ondersteunen.U hoeft zich dan een stuk minder zorgen te maken!

Deze proactieve service biedt u de gewenste veiligheid en steun.Na goedkeuring van het Plan van Aanpak/Offerte en de verkregen opdracht zullen wij aanvangen met de beveiliging.

Wij dragen zorg voor een kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening.

MINCON – Beveiliging & Recherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend beveiligingsbedrijf met het registratienummer ND-2647.

Diensten

Persoonsbeveiliging

MINCON – Beveiliging & Recherche heeft de ervaring en de kennis om personen en hun bezittingen te beschermen tegen risico’s. Onopvallend, professioneel en betrouwbaar.Het uitgangspunt is om ongewenste situaties voor U, Uw naasten en bezittingen te voorkomen. Wij werken met professionals die even tactvol als doortastend zijn en ervaren genoeg om in de meest uiteenlopende situaties de juiste beslissing te nemen.

Security Risk Assessment

Analyse, beoordeling en advisering inzake specifieke dreigingen en daaruit voorkomende risico’s.

Security reviews

Tijdens de review wordt vastgesteld of de genomen beveiligingsmaatregelen voldoende zijn om de risico’s van uw organisatie tot een geaccepteerd niveau te beperken.

Security beleid/plan/procedures

Het security beleid legt vast waarom u maatregelen in uw organisatie neemt en wat het doel van deze maatregelen is. Een security plan beschrijft het geheel aan maatregelen dat uw organisatie neemt om de verschillende ‘assets’ te beschermen.  Het is feitelijk een vertaling van uw beleid in b.v. organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Landen/sectoranalyse

Professioneel inzicht in de specifieke veiligheidsrisico’s van een land of sector, bijvoorbeeld voorafgaand aan reizen of bij vestiging in een land.

Evacuatieplan

Een operationeel plan, naadloos  aansluitend op crisismanagement plan en –procedures.

Woonhuis- / bedrijfsbeveiliging

Advies over de beveiliging van uw woning of bedrijf waarbij organisatorische, bouwkundige en elektronische aspecten worden beschouwd.

Penetration testing

Uitgebreide test of de  genomen beveiligingsmaatregelen en procedures binnen de organisatie voldoen. In de praktijk worden verschillende situaties getest en nagebootst.

Zorgbeveiliging

Voor een zorginstelling is het belangrijk dat bezoekers en patiënten zich veilig voelen.

Daarnaast is een veilige werkomgeving voor het personeel van de instelling van groot belang.

Een bezoek aan een zorginstelling kan verschillende redenen hebben. Vaak spelen emoties daarbij een grote rol, denk bijvoorbeeld aan gevoelens van onmacht of verdriet. Maar ook agressief of ongewenst gedrag van patiënten of bezoekers komt regelmatig voor. Situaties kunnen uit de hand lopen en tot onveilige gevoelens leiden bij andere patiënten, bezoekers, of personeel van de instelling.

Beveiligingsmedewerkers van MINCON – Beveiliging & Recherche zijn bekend & getraind met de meest uiteenlopende situaties die zich voor kunnen doen binnen een zorginstelling en weten daarom precies hoe zij te werk moeten gaan. Uiteraard met de nodige zorg en gevoel voor diplomatie voor alle betrokkenen.

Object beveiliging

Elk incident, of het nu gaat om een criminele handeling, een brand of een ongeval, zal naast directe schade een nadelig effect hebben op de continuïteit en resultaat van uw bedrijf.

MINCON – Beveiliging & Recherche is met professionele beveiligers in staat om incidenten te voorkomen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een ongestoord verloop van uw bedrijfsproces, vergadering, evenement of andere belangrijke gebeurtenissen.

Board Security

Op divers terreinen is MINCON – Beveiliging & Recherche in staat om meetings van Leden van de raad van Bestuur, managementleden en aandeelhoudersvergaderingen te beveiligen.

Door tijdig incidenten te herkennen en hierop te anticiperen kunnen deze meetings ongestoord plaatsvinden. Zo kunnen veiligheidsonderzoeken in hotels, restaurants of andere locaties worden uitgevoerd, terwijl ook de personen die de meetings bezoeken kunnen worden begeleid en/of vervoerd.

Contact

Contact

Wees vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft, wij helpen u graag!