Alle consultants van MINCON – Beveiliging & Recherche zijn gescreend door politie en in het bezit van het diploma Particulier Onderzoeker en beschikken tevens over een geldig legitimatiebewijs Beveiliging.
Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie NVB.

Procedure Recherche onderzoeken

Onze consultant zal bij het intakegesprek met U als opdrachtgever zoveel mogelijk relevante informatie over de onderzoeksopdracht vergaren. Hij moet in staat zijn om te bepalen of de opdracht of delen daarvan op basis van wettelijke bepalingen en de privacy-gedragscode kan worden uitgevoerd (gerechtvaardigd belang opdrachtgever), is hij op de hoogte van de rol en bevoegdheden van de eventuele Ondernemingsraad, houdt hij rekening met relevante wet- en regelgeving en neemt hij kennis van bedrijfsdocumentatie en procedures.
Het toetsingskader binnen een onderneming is van levensbelang voor ons als Particulier Onderzoeker. Het toetsingskader voor ons als Particulier Onderzoeker is vastgelegd en duidelijk omschreven in de Privacy Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Het doel van het onderzoek is altijd waarheidsvinding en wordt in de offerte omschreven als “het vaststellen van de (omvang van de) onregelmatigheden, het vaststellen wie daarvoor verantwoordelijk is/zijn, het stoppen van de onregelmatigheden en het geven van adviezen hoe verder te gaan”. Wij dragen zorg voor een kwalitatieve, efficiĆ«nte en effectieve dienstverlening. Met de inzet van de juiste middelen zorgen wij ervoor dat de onregelmatigheden snel tot het verleden behoren.
Wanneer de offerte tweezijdig schriftelijk is bevestigd, kan direct met de overeengekomen werkzaamheden worden gestart. U zult tijdens het onderzoek geregeld telefonisch en/of middels een rapportage op de hoogte worden gesteld van de bevindingen, zodat altijd helder is in welk stadium het onderzoek zich bevindt. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren particuliere onderzoekers.
Zodra het onderzoek is afgerond zal er een uitgebreide (eind)rapportage van alle bevindingen worden opgemaakt. Dit rapport zal worden voorzien van aanwezig fotomateriaal, getuigenverklaringen en of andere relevante gegevens c.q. feiten. Hiermee kunt u, uw raadsman of een andere partij of instantie de juiste (juridische) stappen ondernemen.
Contact

Contact

Wees vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft, wij helpen u graag!